تحقیقات جدید در مورد ابر نواختر سرنخهای وسوسه انگیزی در مورد انرژی تاریك عنوان می كنند.

ممكن است پژوهش جدید نبوغ انیشتین كه یك"ثابت كیهانی" را به معادله انبساط كیهان اضافه كرد ولی بعدها آن را پس گرفت ثابت كند.

بر اساس "جستجوی میراث ابرنواختر (Supernova Legacy Survey)" كه یك تیم بین المللی از پژوهشگران در فرانسه و كانادا است و با دانشمندان تلسكوپ بزرگ آكسفورد ، كالتك و بركلی همكاری می كند، انرژی تاریك مرموز كه انبساط رو به افزایش كیهان را باعث می شود مانند معادله كیهانی مشهور انیشتین عمل می كند. مشاهدات آنها آشكار می كند كه انرژی تاریك با دقت ده درصد مانند ثابت كیهانی انیشتین رفتار می كند.

پروفسور ری كارلبرگ از بخش اختر شناسی و اختر فیزیك دانشگاه تورنتو می گوید" این یافته اهمیت زیادی دارد. رصدهای ما با برخی ایده های نظری در مورد ماهیت ماده تاریك اختلاف دارند. این ایده های نظری پیش بینی می كنند كه انرژی تاریك می باید با انبساط كیهان تغییر كند اما تا آنجائیكه ما مشاهده می كنیم اینگونه نیست." نتایج این پژوهش در شماره آینده مجله اختر شناسی و اختر فیزیك منتشر خواهد شد.

كریس پریچت پروفسور فیزیك و اختر شناسی دانشگاه ویكتوریا در بریتیش كلمبیای كانادا كه همكار نویسنده این تحقیق می باشد می گوید" شاید پروژه "جستجوی میراث ابر نواختر" پیشاهنگ جهانی در تلاش ما برای درك ماهیت انرژی تاریك باشد".

پژوهشگران با استفاده از یك دوربین مبتكرانه 340 میلیون پیكسلی بنام مگا كم (MegaCam) موفق به این كشف شدند. این دوربین توسط آژانس نیروی اتمی فرانسه (Commissariat à l’Énergie Atomique) و بخش تلسكوپ هاوائی-فرانسه-كانادا ساخته شد. پیر آستیر یكی از دانشمندان مركز ملی پژوهشهای علمی فرانسه می گوید " حوضه دید وسیع این دوربین كه چهار قمر در یك تصویر آن جای میگیرد ، به ما این توانائی را داد تا بطور همزمان و بسیار دقیق تعدادی ابرنواختر كه رویدادهای بسیار نادری هستند را اندازه گیری كنیم.

ریچارد الیس ، پروفسور اختر شناسی در موسسه فن آوری كالیفرنیا اضافه می كند" رصد های پیشرفته از ابرنواخترهای دوردست مستقیم و فوری ترین شیوه ای است كه ما بواسطه آن می توانیم در مورد انرژی تاریك اسرارآمیز آگاهی حاصل كنیم. از لحاظ كیفی و كمی این یك قدم بزرگ به جلو می باشد."

اكنون بنظر می رسد مشاهداتی كه توسط این گروه بین المللی از اختر شناسان صورت می گیرد نشاندهنده آن است كه انرژی تاریك مانند ثابت كیهانی بوده و در سرتاسر زمان و فضا بدون تغییر است. با اندازه گیری فاصله تا 71 ابر نواختر دوردست ، دانشمندان توانستند با اطمینان بسیار زیاد مشخص كنند كه انرژی تاریك همین تاثیر را بر روی نور ابر نواختر ها اعمال می كند كه این تاثیر با فاصله ابر نواختر ها تغییر نمی كند. محققین سپس این یافته را در یك معادله حالت قرار دادند كه رابطه بین فشار و چگالی را اندازه گیری می كند. آنها دریافتند كه انرژی تاریك می باید كمتر از 85.- باشد كه بسیار نزدیك به ثابت كیهانی انیشتین یعنی 1- است.

پل پرلماتر كه پروفسور فیزیك دانشگاه كالیفرنیا است می گوید" این یافته ها نسل جدید و شگرفی از پژوهشهای كیهانشناسی را با استفاده از رصد ابرنواختر بوجود می آورند. این اطلاعات از آنچه ما 10 سال پیش تصور می كردیم شگرف تر می باشند. این یافته یك قدردانی واقعی از سازندگان این تجهیزات ، تحلیل های گروه پژوهشی و دید علمی گستره جوامع علمی فرانسه و كانادا است."

پروژه "جستجوی میراث ابرنواختر" تلاشی بین المللی است كه از تصاویر تلسكوپ هاوائی-فرانسه-كانادا كه تلسكوپی 3.6 متری بر فراز كوه آتشفشانی خاموش Mauna Kea در هاوائی بهره می برد. نتایج جدید بر اساس اطلاعات حدود 20 شب رصد است.

اما این یافته ها یك سئوال دیگر را مطرح می كنند: همفرودی كیهانی. بنظر می رسد مشاهداتی مانند این ثابت می كنند ماده عادی و انرژی تاریك دقیقا در این لحظه از زمان چگالی های مشابه دارند هرچند كه چگالی ماده از زمان انفجار بزرگ بطور مداوم در حال تحلیل رفتن است. حتی انیشتین نتوانست دلیل این پدیده را پیدا كند.

انتظار می رود كه نتایج آینده دقت این یافته ها را دو و یا حتی سه برابر دقیقتر از یافته های فعلی كنند و نهایتا اسرار باقیمانده در مورد ماهیت انرژی تاریك را آشكار نمایند.