شاتل ایندیور بعد از سفر مهیج خود به ایستگاه فضایی به سلامت در روی زمین است و هفت خدمه آن از اینکه به زمین به سیاره خود بازگشتند خوشحال اند.

            

پرتاب شاتل از مرکز فضایی کندی     خدمه شاتل قبل از پرتاب      سرته شدن برای اتصال به ISS 

            

اتصال شاتل به ایستگاه فضایی  ملاقات خدمه ISS با خدمه شاتل  آتش سوزی جنگلهای کالفرنیا

            

   بررسی آسیب های شاتل       نمایی طوفان Flossie از ISS  جداسازی سخت افزارCanadarm2

            

 مراحل جداسازی شاتل از ISS          جداسازی شاتل از ISS                      گرفتن اجازه فرود

تمام این فیلمها بصورت فرمت Media Player هستند.

منبع: آسمان پر از ستاره