آژانس فضایی اروپا (اسا) اعلام كرد كه فضاپیمای CLUSTER این آژانس برای نخستین بار شكل‌گیری امواج ضربه‌یی را در جو مغناطیسی زمین رصد كرد.

این پدیده كه تئوری آن بیش از 20 سال پیش ارائه شد هرگز مشاهده نشده بود تا این كه فضاپیمای CLUSTER در روز 24 ژانویه سال 2001 به طور ناگهانی با یك موج ضربه‌یی كه شكسته شده و دوباره شكل می‌گیرد، مواجه شد.

به گزارش واحد خبر مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى ـ نجومى به نقل از سایت "esa.org" ، موج ضربه‌یی كه محل آن در بالای سطح زمین است یك پدیده طبیعی است كه در طرف مقابل خورشید و تقریبا در یك چهارم فاصله با ماه واقع می‌شود.


به گفته دانشمندان آژانس فضایی اروپا (اسا) این موج در اثر یك جریان الكتریكی از ذرات باردار از خورشید كه باد خورشیدی نامیده می‌شود، به وجود می‌آید.

وقتی این ذرات با میدان مغناطیسی زمین برخورد می‌كنند حركتشان آرام می‌شود و سدی از گاز الكتریسته‌دار تشكیل می‌شود كه درست مانند جمع شدن آب در جلو یك كشتی در حال حركت است كه در نتیجه آن یك موج ضربه‌یی بروز می‌كند.

جزئیات این رصد در مجله Geophysical Research Letters ارائه شده است.